Josefodolská přehrada

Jedná se o největší vodní dílo v Jizerských horách. Sypaná hráz je dlouhá 720 m,

vysoká 43 m a zadrží 23 milionů m3 vody (více než všechny ostatní jizerskohorské přehrady dohromady) a přehradní jezero má plochu 1,38 km2.

Přehrada slouží k zásobování Liberecka a Jablonecka pitnou vodou, k výrobě elektrické energie a jako ochrana před povodněmi.

Poblíž hráze stojí šedesátimetrová odběrná věž, od níž vede 2.440 metrů dlouhá podzemní štola, která se táhne až sto třicet metrů pod horským hřbetem a ústí v úpravně vody v Bedřichově.